3D skannaus ja käänteinen suunnittelu

3D skannerit yleistyvät 3D-tulostuksen ohella. Käänteisellä suunnittelulla tarkoitetaan takaisinmallintamista, jossa selvitetään olemassa olevan tuotteen tai esineen muoto ja malli. 3D-Skannauksen avulla voidaan tuottaa digitaalinen 3D-malli ja tiedosto, joka voidaan siirtää 3D-tulostimelle tulostettavaksi.

3D-skannerit jakautuvat kahteen pääluokkaan. 3D-kosketusskannereilla kosketetaan kopioitavan kohteen pintaa mitattaessa (esim. neulaskanneri). Tai valo-ohjattuihin skannereihin, jotka ovat nopeita ja niillä saadaan lähes valmis 3D-malli joka voidaan tulostaa. Lisää tietoa valo-ohjattavista skannereista löydät täältä.