Opetussuunnitelma

3D-tulostaminen ja uusi opetussuunnitelma 2014

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi.

Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

3D-tulostuksen tarkoituksena on oppia ymmärtämään ja soveltamaan nykypäivän tekniikkaa kuten 3D-mallinnusta ja -suunnittelua. Oppilas oppii hyödyntämään teknologian suomia mahdollisuuksia luotaessa uusia innovaatioita esim. 3D-tulostamista. Samalla oppilas oppii uusien työvälineiden luovaa käyttöä.  Teknologian avulla oppilas oppii löytämään ja ratkaisemaan arkipäivän todellisia ongelmia.

Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, Monilukutaito, Työelämätaidot ja yrittäjyys

Teknologiassa oppilas oppii ymmärtämään teknologian peruskäsitteistöä ja arkielämään liittyviä teknisten järjestelmien toimintaideoita. Teknologian lukutaito auttaa jäsentämään ja analysoimaan teknistä ympäristöä. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on oppia mallintamaan ja rakentamaan yksinkertaisia laitteita tietokonetta apuna käyttäen. Oppilas oppii teknologian avulla tiedostamaan ja arvioimaan ympäristöä ja sen kehittämismahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. Oppilas oppii hahmottamaan, miten teknologian kehittäminen on vaikuttanut ihmisiin ja mihin suuntaan teknologia kehittyy tulevaisuudessa.

Sisältöalueet

  • Ideointi
  • Suunnittelu
  • Kokeilu
  • Tekeminen
  • Soveltaminen
  • Dokumentointi ja arviointi

Lähde: OPS2016 ja ePerusteet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *